Az Ön kosara üres.
Vásárláshoz nézzen
szét áruházunkban!
☰ KERESÉS
☰ MENÜ
×
54/500 105
30/9351 657


Szállítási határidő:
A termék megrendelését követő 10 munkanapon belül történik meg a kiszállítás. A szállítás pontos napjáról 1-3 nappal előtte értesítést küldünk.
Szállítási és csomagolási költségek:
A Kémények szállítási és rakodási díja ingyenes az egész ország területén belül.
Szállítás:
A házhoz szállítás és a telken belüli lerakodás csak teher közforgalom számára nyitva álló és pótkocsis járműszerelvény közlekedésére alkalmas szilárd útburkolattal ellátott közlekedési útról megközelíthető helyre történik. A házhoz szállítás a daruval történő lerakást foglalja magában. Ha az időjárás, vagy más okok (pl. nagyfeszültségű vezeték, fák, szabálytalanul parkoló gépkocsik, 10%-nál nagyobb emelkedő stb.) miatt az építkezés helyszíne pótkocsis tehergépjárművel megközelíthetetlen vagy az építési telken – illetőleg a megjelölt teljesítési helyen – a daruval történő lerakodás műszaki okokból nem lehetséges, akkor a Vevő köteles saját költségére más lerakóhelyet biztosítani. A teljesítési helyre vonatkozó egyedi szállítási feltételek előzetes egyeztetése a vevő kötelezettsége. Az Eladóval előzetesen egyeztetett tehergépjárműre és időszakra szóló behajtási engedélyt a Vevő saját költségére tartozik beszerezni, és a gyártónak eljuttatni a szállítási határidő megtartásához szükséges időben és helyen. A szállítást megelőző nap 12:00 órájáig értesíteni kell a gyárat a megváltozott szállítási címről vagy kérni kell a szállítás átütemezését írásban (faxon, e-mailben). Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többlet költség a Vevőt terheli. Amennyiben a megadott szállítási cím pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a lerakodásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés meghiúsul, az ismételt kiszállítás költsége a Vevőt terheli.
A megrendelés teljesítése:
A termékek átvételét a vevő a szállítólevél aláírásával és a garancialevél átvételével igazolja. A szállításból eredő sérülést, törést kérjük, szíveskedjen az átvételkor a szállítólevélen feltüntetni, illetve, ha az átvételkor nem látható a sérülés azt 3 napon belül írásban bejelenteni. A minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, ezen termékeket meg kell őrizni, a gyár megbízott szakembere rövid határidőn belül pótolja a hibás darabokat.
Garancia:
A Schiedel Kéménygyár Kft. az eladott Schiedel hőszigetelt kéményekre (UNI*** PLUS, UNI, ABSOLUT) 30 év savállósági, kiégés-biztonsági és nedvességre érzéketlenségi garanciát vállal. A garancia kiterjed a hőszigetelt Schiedel kémények kiégésbiztonságára, savállóságára és arra, hogy a kémény nedvességre érzéketlen. A kiégésbiztonság definíciója: A kéményrendszer szándékos és nem szándékos kiégésekor a samott (kerámia) csõrendszer gáztömörsége megmarad. Ez vonatkozik ismételt kiégés esetére is. Az MSZ EN 1457. 9. szakaszában rögzítettek szerint. A savállóság definíciója: A samottcsőrendszer a normál használat esetén kicsapódó savaknak ellenáll, nem korrodál, nem perforálódik, valamint a fenti hatás következtében a kéménycsövek tömegvesztesége nem haladja meg az MSZ EN 1457. 10. szakaszában rögzített mértéket. A savállósági garancia kizárólag a kéményrendszer samott elemeire vonatkozik. A nedvességre érzéketlenség definíciója: A hátsó szellőztetés megakadályozza, hogy a nedvesség a kémény szerkezetében összegyűljön. Ezáltal biztosítja a szigetelőréteg tartós hatását és védi a külső köpenyt a nedvességkárosodástól. A garancia teljesítésének feltételei:
• Az építési utasítás szerinti megépítés.
• A kéményépítésnél kizárólag a Schiedel Kft. által szállított termékek és anyagok felhasználása.
• A garancia a szállítás napjától számított 30 év.
• A garanciális igény írásban történő bejelentése a vásárláskori számla és a garancialevél másolatával együtt.
A garancia nem terjed ki
• Elemi károkra (földrengés, tűz, vihar, stb.).
• Harmadik személy által okozott károkra (szakszerűtlen megépítés, szállítás, tárolás, karbantartás stb.).
A Schiedel Kéménygyár Kft. az eladott Schiedel egyszerűsített hőszigetelésű kémények (SR, SIH) és a QUADRO gyűjtőkémény samott elemeire 30 év savállósági garanciát vállal. A garancia kiterjed a Schiedel egyszerűsített hőszigetelésű kémények és a Quadro gyűjtõkémény savállóságára. A savállóság definíciója: A samottcsőrendszer a normál használat esetén kicsapódó savaknak ellenáll, nem korrodál, nem perforálódik, valamint a fenti hatás következtében a kéménycsövek tömegvesztesége nem haladja meg az MSZ EN 1457. 10. szakaszában rögzített mértéket. A savállósági garancia kizárólag a kéményrendszer samott elemeire vonatkozik. A garancia teljesítésének feltételei:
• Az építési utasítás szerinti megépítés.
• A kéményépítésnél kizárólag a Schiedel Kft. által szállított termékek és anyagok felhasználása.
• A garancia a szállítás napjától számított 30 év.
• A garanciális igény írásban történő bejelentése a vásárláskori számla és a garancialevél másolatával együtt.
A garancia nem terjed ki
• Elemi károkra (földrengés, tűz, vihar, stb.).
• Harmadik személy által okozott károkra (szakszerűtlen megépítés, szállítás, tárolás,
karbantartás stb.).
A garancia részletes feltételei
1. A savállósági garanciánk nem érvényes az ipari célokra alkalmazott kéményekre.
2. Garanciális eseményeket cégünknek ajánlott, tértivevényes levélben kell bejelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell a kémény megvásárlását igazoló kiállított
számlát, és a garancialevél másolatát.
3. A garanciális eseményeket a káresemény bekövetkezte utáni egy hónapon belül kell bejelenteni.
4. A garancia saját elbírálásunk szerint, a sérült alkotóelemek cseréjét vagy javítását foglalja magában. Nem terjed ki azonban azokra a károkra, melyeket az általunk szállított alkotóelemek esetleges meghibásodása közvetlenül vagy közvetetten idézett elő, ide értve például a fűtésrendszer leállításával vagy a javítás idején a bérlők máshol történő elszállásolásával kapcsolatos költségekre, stb.
5. Garanciánk csak a következő feltételek teljesülése esetén érvényes:
• a kéményt a fűtőberendezéshez, valamint az építészeti kialakításhoz megfelelően kell megválasztani. Cégünk által nyújtott egyedi tanácsadás esetén a kéményt ajánlásaink szerint kell megépíteni;
• a kéményt az általánosan elfogadott építészeti szabályoknak megfelelően (az érvényes szabványok, építési jogi előírások ill. cégünk szerelési útmutatója szerint) kell elkészíteni;
• a kéményt rendeltetésszerűen kell használni, karbantartását pedig az érvényes előírások szerint kell elvégezni, ill. a kéményt – amennyiben erre sor került – az általunk esetlegesen ismertetett használati útmutatás szerint kell üzemeltetni.
6. A társaság által vállalt garancia abban az esetben is érvényét veszíti,
ha:
• a fűtőberendezésen egy vagy több olyan változtatást hajtottak végre, amely jelentős mértékben befolyásolta a kémény terhelését (pl. a fűtőkazán cseréjével megvalósuló jelentős teljesítmény növekedés).
• a sérült kémény alkotóelemeket kicserélték, mielőtt szakértőink megvizsgálhatták volna a kárt és a kár okát, illetve mielőtt cégünk írásban jóváhagyta volna az elem cseréjét.
Felhívjuk figyelmét, hogy garanciális igény csak az érvényesített garancialevelünk és a szállítólevél felmutatásával kezdeményezhető. A garancia időtartama a szállítástól számított 30 év. Kiszállítást követően kérjük, hogy a garancialevelet irodánkban szíveskedjék érvényesíteni!
Az árak az ÁFA-T tartalmazzák!
Gyártói honlap: www.schiedel.hu

Schiedel
Név szerint
Ár szerint
Szűrés
Szűkítés árra:
Szűrés márkára
Mind
Schiedel kémény (9)
SIH 16 (szigetelt)
Érvényes Érvényes 2024-07-01-ig

5 nap múlva lejár!
Részletek
SIH 18 (szigetelt)
Érvényes Érvényes 2024-07-01-ig

5 nap múlva lejár!
Részletek
SIH 20 (szigetelt)
Érvényes Érvényes 2024-07-01-ig

5 nap múlva lejár!
Részletek
Uni***Plus 14
Érvényes Érvényes 2024-07-01-ig

5 nap múlva lejár!
Részletek
Uni***Plus 16
Érvényes Érvényes 2024-07-01-ig

5 nap múlva lejár!
Részletek
Uni***Plus 18
Érvényes Érvényes 2024-07-01-ig

5 nap múlva lejár!
Részletek
Uni***Plus 20
Érvényes Érvényes 2024-07-01-ig

5 nap múlva lejár!
Részletek
Uni 25
Érvényes Érvényes 2024-07-01-ig

5 nap múlva lejár!
Részletek
Uni 30
Érvényes Érvényes 2024-07-01-ig

5 nap múlva lejár!
Részletek
AlcorAzzurro tetőcserépBaumitBaumit nemesvakolatBramac tetőcserépEpare-fixFrühwald térkőLeier kémény
Leier térkőLeier tetőcserépMasterplastMontel kéménySchiedel kéménySemmelrock térkőTerrán tetőcserépTondach tetőcserép